ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.0 บทนำ

1.1 นิยามคำศัพท์

Holiday Educationist เป็น “สถาบัน” การศึกษาออนไลน์ นโยบายการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถาบันนี้อ้างถึง:

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://th.holidayeducationst.com 

ร้านค้าออนไลน์ที่: https://store.holidayeducationist.com

1.2 การใช้เว็บไซต์ของสถาบันได้รับอำนาจตามข้อกำหนดการใช้นี้ ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือดำเนินการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป

1.3 สถาบันอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วจะมีผลทันทีที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

1.4 ในกรณีของความคิดเห็นหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้นี้ ผู้ใช้ควรติดต่อสถาบันทางอีเมลที่ legal@th.holidayeducationist.com

2.0 สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน

2.1 สถาบันเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้ทุกสิทธิทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงชื่อและโลโก้ทั้งหมดและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

3.0 การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้

3.1 ในการเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ตกลง:

  • ไม่นำเสนอให้ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ทำให้รบกวน ขัดขวาง หรือ จำกัดการใช้เว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้คนอื่น
  • ไม่อัปโหลด แสดง หรือส่งต่อวัสดุผ่านเว็บไซต์นี้ที่เป็นเท็จ ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่เพลิดเพลิน สบถ หรือละเมิด ที่เป็นปมอันตราย หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น ที่ไหนบนโลก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด)
  • ไม่ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ การค้าหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลอื่น ที่ไหนบนโลกโดยใช้เว็บไซต์นี้
  • ไม่ตีกลับ ถอดรหัส คัดลอกหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือรหัสอื่น ๆ หรือสคริปต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ หรือพยายามส่งข้อมูลที่มีไวรัส ไวรัส Worm Trojan horse หรือส่วนประสานเสียหายอื่น ๆ หรือทำความเสียหายหรือบกพร่อง
  • ไม่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ลบ กระทำต่อหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนโดยผู้ใช้บุคคลที่สาม

3.2 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลด แสดง หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ สถาบันอาจตามด้วยอำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาเหล่านี้ตามดุลยพินิจของมัน

3.3 วัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกคัดลอก ทำซ้ำ หรือกระจายต่อไปในทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรทำซ้ำหรือนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า สงวนสิทธิ์ทั้งหมดอื่น ๆ และผู้ใช้ต้องขออนุญาตจากสถาบันก่อนที่จะทำการใช้วัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ในทางอื่น ๆ การอนุญาตในการทำสำเนาวัสดุนี้ไม่ส่งผลต่อวัสดุที่ระบุว่าเป็นเจ้าของของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำสำเนาของวัสดุเหล่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลด แสดง และ/หรือส่งผ่านวัสดุทางเว็บไซต์นี้ พวกเขายินยอมให้ใช้วัสดุนั้นตามข้อกำหนดการใช้นี้

4.0 นโยบายความเป็นส่วนตัว

4.1 ผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันผ่านทางเว็บไซต์นี้ยินยอมให้สถาบันเก็บรักษา บันทึก ถือครอง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบัน

5.0 ลิงก์

5.1 ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ให้เพียงเพื่อให้ข้อมูลและความสะดวกสบายเท่านั้น สถาบันไม่มีควบคุมและไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ สถาบันไม่สนับสนุนเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้เลย

5.2 ผู้ใช้สามารถสร้างลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์นี้ที่ https://th.holidayeducationist.com โดยให้ลิงก์ดังกล่าวไม่ใช้ในบริบทที่สร้างความสับสนหรือเสียหายต่อบุคคล

6.0 การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

6.1 เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ต สถาบันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปหากันจะมีอยู่เสมอสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าพวกเขามีการป้องกันที่เหมาะสมต่อไวรัสและการจัดการความปลอดภัยอื่น ๆ ขณะใช้อินเทอร์เน็ต

6.2 เว็บไซต์นี้และข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ปรากฏในนั้นมีให้เข้าถึงโดยเครื่องหมายว่าผู้ใช้ยอมรับได้ตาม “ตามที่มี” และ “ตามที่มีพร้อมให้ใช้” ผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามความเสี่ยงทั้งหมดและยอมรับว่าการรับประกันทั้งหมด เงื่อนไขและคำสัญญาทั้งหมด ทั้งที่ถูกแสดงหรือถูกนำเสนอโดยชัดแจ้งหรือประสงค์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายธรรมดา พรบ. หรือปฏิบัติการค้า หรือตามทางการค้า หรือว่าเป็นอื่น ๆ ในที่เว็บไซต์นี้จะถูกยกเว้นในขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6.3 สถาบันยกเว้นความรับผิดทุกรูปแบบ ถึงที่สุดที่สิ้นสุดในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังนั้น หรือจากการพึ่งพาหรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือวัสดุหรือเนื้อหาที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้